O co jde

Nedílnou součástí podnikání ve veřejném prostoru je vizuální prezentace, prostřednictvím které se obchodníci snaží návštěvníky města zaujmout.

Kvalitně zpracovaná vizuální komunikace a označení provozen včetně outdoorové reklamy dotváří přirozený genius loci. Ten se dnes bohužel ztrácí pod vrstvami zmatených a agresivních reklam, které se nechvalně označují za vizuální smog. Proto na půdě městské části Brno-střed vznikl z podnětu iniciativy Brno bez vizuálního smogu v čele s MgA. Veronikou Novákovou a pod vedením radního Svatopluka Bartíka tento ​Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-střed.

Na tvorbě Manuálu se významně podíleli odborníci z odboru památkové péče Magistrátu města Brna a Národního památkového ústavu, ú. o. p v Brně i Kanceláře architekta města Brna, ve spolupráci s respektovanými architekty a designery.

28. května 2018 jej schválila Rada městské části Brno-střed.

Cíle

Cílem manuálu je nastavit jednotná a v praxi velmi variabilní pravidla designu pro označování provozoven a outdoorovou reklamu v architektonicky speci​fi​c​ké lokalitě Brno-střed.

Manuál ke stažení

Klinutím na tlačítko zahájíte stahování dokumentu do Vašeho zařízení. 

Dokument je ve formátu PDF o velikosti 19 MB.

Stáhnout manuál

Pro vaše dotazy

Napište si o informace o prezentaci manuálu nebo nám sdílejte Vaše dotazy.