O co jde

Nedílnou součástí podnikání ve veřejném prostoru je vizuální prezentace, prostřednictvím které se obchodníci snaží návštěvníky města zaujmout.

Kvalitně zpracovaná vizuální komunikace a označení provozen včetně outdoorové reklamy dotváří přirozený genius loci. Ten se dnes bohužel ztrácí pod vrstvami zmatených a agresivních reklam, které se nechvalně označují za vizuální smog. Proto na půdě městské části Brno-střed vznikl z podnětu iniciativy Brno bez vizuálního smogu v čele s MgA. Veronikou Novákovou a pod vedením radního Svatopluka Bartíka tento ​Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-střed.

Na tvorbě Manuálu se významně podíleli odborníci z odboru památkové péče Magistrátu města Brna a Národního památkového ústavu, ú. o. p v Brně i Kanceláře architekta města Brna, ve spolupráci s respektovanými architekty a designery.

28. května 2018 jej schválila Rada městské části Brno-střed.
15. října schválila Rada městské části Brno-střed jeho dodatek.

Cíle

Cílem manuálu je nastavit jednotná a v praxi velmi variabilní pravidla designu pro označování provozoven a outdoorovou reklamu v architektonicky speci​fi​c​ké lokalitě Brno-střed.

Manuál ke stažení

Klinutím na tlačítko zahájíte stahování dokumentu do Vašeho zařízení. 

Dokument je ve formátu PDF o velikosti 19 MB.

Stáhnout manuál
Stáhnout dodatek manuálu

Často kladené dotazy

Jedná se o novou regulaci, která mění stávající pravidla?

Ne, jde o pravidla, která jsou už platná. U každého nosiče nebo objektu najdete na tmavě modrých stránkách přehled konzultací a povolení, která jsou vyžadována podle stávajících předpisů.

Pokud vám některé z povolení chybí, doporučujeme jeho doplnění, aby nemuselo dojít k upomínání nebo postihu.

Manuál vychází mj. ze správní praxe Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Brně, aby bylo jasné, podle jakých pravidel Odbor památkové péče MMB svá stanoviska vydává a omezilo se tápání obchodníků při podávání žádostí, které celý proces zbytečně prodlužovalo.

Jsou pokyny v manuálu povinné nebo dobrovolné?

Některé části jsou doporučené, jiné povinné. Řiďte se konkrétními instrukcemi na tmavě modrých stránkách u každé kapitoly.

Pokud například potřebujete k instalaci nosiče stanovisko z Odboru památkové péče, vydají vám jej rychleji a bez problémů při zpracování, které odpovídá instrukcím v dané kapitole (ilustrace, obrázky atd.).

Řiďte se těmito instrukcemi při zadávání a navrhování a proces se nebude nijak komplikovat.

Proč bude veřejná prezentace Manuálu až na podzim?

Výběrové řízení na zpracování tištěné verze Manuálu, informačního webu atd. je možné vypsat až na základě schváleného dokumentu.

Bylo jej tedy nejprve potřeba předložit radě ke schválení.

Kde je možné sehnat tištěnou verzi manuálu?

Manuál je v současnosti dostupný pouze ke stažení ve formátu pdf. Tištěná verze již není k dispozici.

CO NEČEKAT

  • okamžité vyčistění ulic od agresivní reklamy – půjde o postupný proces, který podpoří různorodost řešení prezentace provozoven
  • sjednocení reklam do určité barevnosti nebo materiálu – podobný přístup není vzhledem k vizuálně různorodé brněnské architektuře vhodný; každý dům si musí zachovat vlastní architektonické tvarosloví bez nepřirozených deformací
  • automatické řešení všeho – k fungování manuálu je třeba vás jako vnímavé veřejnosti, která pomůže upozornit na to, co konkrétní instituce nepostihnou, podobně, jako tomu bylo v případě ilegální venkovní reklamy na fasádě pošty na hlavním nádraží; město netvoří manuály, ale především vy jako jeho obyvatelé

CO ČEKAT

  • spravedlivé a transparentní podmínky pro všechny obchodníky; doposud byl schvalovací proces velkou neznámou, proto by měl Manuál přispět ke zpřehlednění problematiky obecně
  • popularizaci platných postupů a povolení, která jsou v současnosti zanedbávána – tím vznikají mnohdy nebezpečné instalace, nepřehledné prezentace a deformace architektury
  • užitečnost také ve smyslu edukačního materiálu pro mladé designéry
    a architekty, kteří se potřebují naučit zacházet s reklamními nosiči ve veřejném prostoru

Pro vaše dotazy

Napište si o informace o prezentaci manuálu nebo nám sdílejte Vaše dotazy.